HSS Bits

6mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

6mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS6MMCO

£5.86 (inc VAT)

6mm HSS Drill Bit (Each)

6mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS6MM

£3.24 (inc VAT)

5mm HSS Drill Bit (Each)

5mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS5MM

£2.38 (inc VAT)

8mm HSS Drill Bit (Each)

8mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS8MM

£6.20 (inc VAT)

5mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

5mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS5MMCO

£6.36 (inc VAT)

7mm HSS Drill Bit (Each)

7mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS7MM

£0.97 (inc VAT)

3mm HSS Drill Bit (Each)

3mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS3MM

£1.45 (inc VAT)

10mm HSS Drill Bit (Each)

10mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS10MM

£8.92 (inc VAT)

10mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

10mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS10MMCO

£12.90 (inc VAT)

4mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

4mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS4MMCO

£4.04 (inc VAT)

4mm HSS Drill Bit (Each)

4mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS4MM

£1.72 (inc VAT)

8mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

8mm Cobalt HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS8MMCO

£10.31 (inc VAT)

5.5mm HSS Drill Bit (Each)

5.5mm HSS Drill Bit (Each)

Stock Code: HSS5.5MM

£2.90 (inc VAT)