Fischer FAZ II Throughbolts

Fischer FAZ II 8/30 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ II 8/30 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94877

£44.17 (inc VAT)

Fischer FAZ 8/50 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ 8/50 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94878

£52.92 (inc VAT)

Fischer FAZ 10/10 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ 10/10 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94981

£44.09 (inc VAT)

Fischer FAZ 10/20 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ 10/20 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94982

£75.18 (inc VAT)