Fischer FAZ II Throughbolts

Fischer FAZ II 8/30 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ II 8/30 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94877

£42.47 (inc VAT)

Fischer FAZ 8/50 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ 8/50 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94878

£50.88 (inc VAT)

Fischer FAZ 10/10 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ 10/10 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94981

£40.76 (inc VAT)

Fischer FAZ 10/20 Anchor Bolt (Box 50)

Fischer FAZ 10/20 Anchor Bolt (Box 50)

Stock Code: FIS94982

£72.29 (inc VAT)